Nasıl Muayene Olurum
22 Ekim 2018

  POLİKLİNİK HASTA KAYIT ve KABUL İŞLEMLERİ

 

1) SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ (SSK ÇALIŞAN-EMEKLİ, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI, GSS, GAZİLER, ER AİLELERİ,  18 YAŞ ALTI HASTALARI, TSK) KİŞİLER: 

 - TC Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı ibraz edilerek TC Kimlik numaraları vasıtası ile Sosyal Güvenlik Kurumundan On-line  Müstahaklık (Provizyon-takip no) onayı alınmak şartı ile işlemleri yapılmaktadır.


2) SSK İŞ KAZALARI: 
- İşveren tarafından düzenlenen “İş Yeri Kaza Tespit Tutanağının” fotokopisi ve üzerinde “iş kazasının oluş şeklinin, tarihinin ve görgü tanıklarının belirtildiği” günlük vizite kağıtları alınmak sureti ile işlemleri yapılır.


3) SSK YURTDIŞI SİGORTALILARI: 
- İlgili sigorta il müdürlüklerinden alınan ve üzerinde geçerlilik tarihleri belirtilen sağlık belgelerinin fotokopileri alınmak kaydı ile işlemleri yapılır. Bu belgede belirtilen tarihler arasında verilen tedavi hizmetlerini karşılar.

4) ER VE ERBAŞLAR: 
- Askerlik yaptıkları Kurumlara ait şubelerden muayene olmak istedikleri polikliniklere sevk kağıdı almak sureti ile muayene olabilirler.

5) ADLİ VAKALAR: 
- Kolluk kuvvetlerince hazırlanan üst yazı ve kimlik fotokopisi ibraz etmeleri sureti ile muayene işlemleri yapılır.

6) TRAFİK KAZALARI: 
- Hastanın sosyal güvencesi olması durumunda kaza geçiren aracın plaka numarası ibrazı, sosyal güvencesi olmaması durumunda ise kaza tespit tutanağının ibraz edilmesi ile işlemleri yapılır. 

NOT: Sosyal Güvenlik Kurumu ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin kayıt ve kabul işlemlerinin T.C. Kimlik Numarası ile yapılabilmesi için; hastanın  kimlik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Web Servisinde tanımlı olması ve hastaneye müracaat ettiği gün itibari ile, sağlık giderlerinin sosyal güvencesi üzerinden karşılanabilme şartlarının mevzuatı uyarınca yeterli olması (yani: hak sahipliğinin SGK Web Servisinde tanımlı olması) gerekmektedir. 

TAAHHÜTNAMELİ HASTA İŞLEMLERİ 
* Acil Servisimize müracaat edip de, Sosyal Güvencesine ait resmi belgeleri (kimlik kartı, sevk evrakı, sağlık belgesi, vizite kağıdı vs. ) yanında olmadığı için “TAAHHÜTNAMELİ” hasta kaydı yaptıran kişiler, tedavilerini müteakip en geç 45 (kırkbeş) gün içerisinde sosyal güvencelerine ait yukarıda açıklanan resmi belgelerini hastanemiz “Alacak Takip Birimine” getirmek zorundadır. Bu kişilerin, hastaneye müracaat ettikleri gün itibari ile kendi kurum mevzuatlarınca sağlık hizmetlerinden faydalanmada hak sahibi olmaları gerekmektedir. Hak Sahibi olup da, resmi belgelerini 10 (on) gün içerisinde hastanemize ibraz etmeyenlere de borç tahakkuk ettirilir ve haklarında alacak takibatı başlatılır. 
* Ödeme gücü olmayanların; tedavi giderlerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalı ile karşılanabilmesi için: ikamet ettikleri yerdeki Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir. 
* 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa istinaden; Trafik Kazası sonucu oluşan tedavi giderlerinin hukuki sorumlulukları dahilindeki kısımlarının kazaya sebebiyet veren aracın trafik sigortasınca, Karayolları Güvence Hesabınca veya ilgili kişilerce karşılanması gerektiğinden; trafik kazası sonucu tedavi gören  herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının” ve kazaya karışan araçların “Trafik Sigorta Poliçelerinin” birer nüshalarını en geç 10 (on) gün içerisinde hastanemizin faturalandırma birimine getirmeleri gerekmektedir.

* Yurtdışı Almanya vatabdaşları SGK'ya başvurarak aldıkları Yupass numaralarının yazılı olduğu yurtdışı SGK evrağı ile birlikte başvurmalıdır.

*Resmi kurumlar, Akbank ve Vakıfbank dışındaki diğer banka çalışanları ve yakınları muayene olmak istedikleri  polikliniğe ait sevkleri ile başvurmalıdır.
 
RANDEVU ALMA BİLGİLERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye''de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi''ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biri de Merkezi Hekim Randevu Sistemi''dir. MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir. Türkiye''de uygulanmakta olan (MHRS), AB''nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetlerinden biridir. MHRS; kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu sistemlerini merkezileştirmiştir. Aynı zamanda kamu hastanelerinin randevu sistemlerini bir merkezden yöneten dünyadaki ilk ve tek sistem olma iddiasını taşımaktadır. MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilmektedir. MHRS; randevu sisteminden toplanan verileri ile yeni sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.