Sağlık Kurulu
04 Mayıs 2023

Sağlık Kuruluna Nasıl Randevu Alınır?

Hastanemizde Sağlık Kurulu başvuruları
ALO 182 MHRS hattından, www.mhrs.gov.tr web adresinden veya MHRS akıllı telefon uygulaması üzerinden yapılmaktadır.
Yoklama Eri, TSK Personel alımları için hastanemiz Sağlık Kurulu Birimine müracaat edilmesi yeterlidir.

Sağlık Kuruluna randevu alınırken randevunun başvuruda bulunacak kişi adına olması gerekmektedir. Refakatçi yada başkası adına olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde kabul edilmemektedir.

Sağlık Kuruluna Nasıl Müracaat Yapılır?

Müracaat esnasında hastaların T.C kimlik kartının yanında bulunması gerekmektedir.
Resmi kanallardan yapılan müracaatlarda ise resmi yazının da ibraz edilmesi gerekmektedir.
Hastaların daha önceden engelli raporu alıp almadıkları sorgulanmaktadır.

Randevu Günü Bulunması Gereken Evraklar?

Daha önceden alınmış olan engeli raporu var ise  orjinal veya fotokopisi,
Daha önceden teşhis, tedavi veya ameliyat olmuş ise aşağıda belirtilmiş evraklarında getirilmesi gerekmektedir.
Hastalıklarına dair düzenlenmiş bir epikriz  raporu,
Ameliyat raporu,
Patoloji raporu,
İlaç raporları,
Ayrıca herhangi bir eczaneden temin edilebilecek son bir yıla ait ilaç kullanım çıktısı.


  
Hastanemizde aşağıdaki Sağlık Kurulu raporları verilmektedir. 

1.GRUP SAĞLIK KURULU RAPORLARI

- Memuriyet için 
- İşçi olabilmek için
- Ağır ve tehlikeli işe giriş
- Özel Güvenlik ( Silahlı- Silahsız )
- Üniversiteye giriş (Aktif olarak öğrenci olduklarını resmi olarak belgeleyen şahıslardan ücret alınmamaktadır)
- Evlat edinme – Koruyucu aile olmak,
- Yurt dışına seyahat
- Silah Ruhsatı,
- Yivsiz av tüfeği ruhsatı,
- İnfaz ve Koruma Memurluğu, Zabıt Katipliği, Gümrük Muhafaza Memuru, 
- Araştırma ve Öğretim görevlisi,
- Tahlisiyeci,
- Hâkim-Savcı- Avukat alımı için,
- Öğretmenlik atamaları için istenen sağlık kurulu raporları 
- Yaş Tespiti (Mahkeme ya da nüfus müdürlüğünün yazısı ile başvurulması gerekmektedir)
- Akülü tekerlekli sandalye

- Refakat izni (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Hastalık ve Refakat İzni" başlıklı 105'inci maddesine istinaden)
- Huzurevine giriş için,
- Durum Bildirir Raporu
- Ayrıca sürücü veya sürücü adaylarının sürücü belgesi için sağlık raporu istemleri de yine hastanemiz binasındaki ilgili branş hekimlerince verilmektedir.

vb. durumları kapsamakta olup yukarıda yazılı olan rapor istemleri için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 30.10.2017 tarih ve 2061 Sayılı Makam oluru ile Yürürlüğe konan  Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi EK-1 ve EK-2’ye göre ücret talep edilmektedir.

Not: Gazilerin (sadece gazinin kendisi), şehit dul ve yetimlerin (şehidin eş ve çocukları) bu durumlarını resmi olarak belgelendirmesi kaydı ile talep ettikleri her türlü sağlık raporlarından ücret talep edilmemektedir.

- Polislik için (Emniyet Müdürlüğünden fotoğraflı onaylı Sağlık Kurulu Rapor formu ile başvurulması gerekmektedir)
- Vesayet Raporu (mahkemenin resmi yazısı ile müracaat)


2. GRUP SAĞLIK KURULU RAPORLARI (Engelli Sağlık Kurulu Raporları)

- Bakım ücretinden faydalanmak,
- 2022 sayılı yasadan faydalanmak,
- Engel oranı tespiti, 
- Engelli Kimlik Kartı,
- ÖTV indiriminden faydalanmak için (ücretli rapor)
- Özel Tertibatlı araç (ücretli rapor)
- Gelir Vergisi Muafiyeti
- Özel Eğitim
  vb. durumları kapsamaktadır.