Özellikli Birimler
28 Mart 2023

Hemodiyaliz Ünitesi hastanemiz K Blok Binası zemin katında yer almaktadır.

Diyaliz Nedir?

       
brek Yetmezliği böbrek fonksiyonlarının %80-90’ nı kaybetmiş olan hastalarda çeşitli nedenlere bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının ilerleyici ve düzelmesi mümkün olmayan kaybı ile gerçekleşen bir durumdur. Böbrekler tam çalışmadığı zaman vücutta birikmiş olan fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir filtre aracılığıyla temizlenmesi işlemine diyaliz denilmektedir. Diyaliz periton diyalizi ve hemodiyaliz olmak üzere iki şekilde uygulanır.

Periton Diyaliz Nedir?

      Periton diyalizi yapılabilmesi için diyaliz hastasının karnına cerrahi olarak periton diyalizi kateteri yerleştirilir. Hemodiyalizden en büyük farkı, kanı filtrelemek için kullanılan membranın yapay bir cihaz değil kendi karın zarı (periton) olmasıdır. Tedavi süresince, “diyalizat” denen özel bir sıvı peritona gönderilir. Diyalizat atıkları absorbe eder. Kan akımındaki atıkları topladıktan sonra karın boşluğundan diyalizat çekilir. Periton diyalizi birkaç saat sürer ve günde 4-6 kez yapılması gerekir. En büyük avantajı ise diyalize giren hasta uyurken veya uyanıkken yapılabilmesidir. 

 
Hemodiyaliz Nedir?

        Kanın vücut dışında bir makina ve yarı gecirgen bir membran yoluyla temizlenip vücutda geri verilme işlemidir. Hemodiyaliz tedavisi hastanın genel durumu ve aylık yapılan kan tetkikleri sonucuna göre planlanır. 
        En sık yapılan diyaliz yöntemi hemodiyalizdir. Atıkları ve fazla suyu vücuttan uzaklaştırmak için “hemodiyalizör” denen yapay cihaz kullanılır. Kan vücuttan hemodiyalizöre girer, hemodiyalizör kanı filtreledikten sonra vücuda geri verilir. Hemodiyalizör cihazı ile vücut arasında bu kan akışını sağlayabilmek için vasküler girişe ihtiyaç duyulur. 

         Hemodiyaliz tedavisi için yüksek kan akımı gerekmektedir. Bunun için kalıcı ve gecici yöntemler uygulanmaktadır.

 

1-Kalıcı Damar Yolu Uygulamaları

  • Arteriovenöz fistül (AVF)
  • Arteriovenöz Greft
  • Tünelli Kaflı Kataterler

 

2.Geçici Damar Yolu Uygulamaları

        Takıldığı bölgeye göre subclaviyan, femoral ve jugular vene uygulanan çift lümenli kataterlerdir.Enfeksiyon riski yüksek olduğundan kullanım süreleri kısadır.

Böbrek Yüzde Kaç Çalışırsa Diyalize Girilir?

        Diyaliz tedavisi, hastanın böbrekleri artık tek başına vücudun atık ve su yükünü kaldıramadığı zaman gerekir. Bu durum da son evre böbrek hastalığı tablosunun geliştiği zaman olur. Böbrekler işlevlerinin ancak %10-15’ini yerine getirdiğinde hastanın artık diyaliz tedavisine ihtiyacı vardır. Glomerüler filtrasyon hızı (GFR), son evrede 15 ml/dk’dan daha azdır.

Diyaliz Kaç Saat Sürer?

        Kişinin vücudunda biriken atık miktarına ve diyaliz hastasının genel durumuna göre diyaliz seanslarının süresi değişkenlik gösterebilir. Genel olarak hemodiyaliz seansları 3-5 saat sürerken, periton diyalizi 1-2 saat sürer. Hemodiyaliz haftada 3 kez günde 1 seans yapılırken, periton diyalizi haftada 5 kez günde 4-6 seans yapılır.

Hemodiyaliz tedavisinde karşılaşılan komplikasyonlar:

  • Hipotansiyon-Hipertansiyon
  • Kramp
  • Baş Ağrısı
  • Bulant-Kusma
  • Kaşıntı
  • Göğüs-Sırt Ağrısı
  • Titreme-Ateş