İlkelerimiz
14 Ocak 2022

1.      Sağlığınız mutluluğumuzdur.

2.      Sağlığımız yaşam anahtarımızdır.

3.      Hizmetlerimizi hasta ve çalışan memnuniyeti ilkesi ile,  dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin sunarız.

4.      Etik ilkeler temelinde, kurum kültürünü önemser ve geliştirmeyi amaç ediniriz.

5.      Toplumu sağlık konusunda bilgilendirir ve koruyucu sağlık hizmeti sunarız.

6.      Sürekli gelişim temel hedefimiz olup, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederiz.

7.      Hizmetlerimizi kaliteyi benimseyerek sunar, toplumda güveni ve saygınlığı amaç ediniriz.

8.      Her türlü başarımızın en değerli kaynağını çalışanlarımız olarak görür, onlarla iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket ederiz.

9.      Hasta ve çalışan eğitimlerinin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanırız.

10.    Her türlü sorunun çözümünde adil ve şeffaf davranırız.