T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Menemen Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Menemen Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Staj Başvuruları Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 09/06/2021

02.06.2021 tarihinde yapılan İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında 2021/36 No ile;Bilindiği üzere Kurulumuzun 02.10.2020 tarihli ve 2020/124 no.lu Kararı ile sağlık kurum ve kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin stajlarının yüz yüze eğitim yapılıncaya kadar ertelenmesine karar verilmişti. Ancak gelinen aşamada sağlık kurum ve kuruluşlarında staj yapacak öğrencilerin staj yapmadığı takdirde mezun olamayacak olmaları nedeniyle; Kurulumuzun 02.10.2020 tarihli ve 2020/124 no.lu Kararının iptal edilmesine, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde sağlık kurum ve kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin, ilgili mevzuatta belirtilen ve alınan Covid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde stajlarını yapabilmelerine, karar verilmiştir. (http://www.izmir.gov.tr/202136-sayili-il-hifzissihha-kurulu-karari)”

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı'nın yazısında; gençlerin kariyer olanaklarına erişiminde, şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi yöntemler kullanılarak fırsat eşitliğinin desteklenmesi amacıyla 2021 yılında tüm kamu kurumlarında üniversite öğrencilerine sağlanacak staj imkânlarının Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı eşgüdümünde; “Staj Seferberliği Projesi” kapsamında "Kariyer Kapısı Çevrimiçi Platformu" üzerinden yürütüleceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu platform üzerinden başvuru yapan öğrencilerin stajları İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.