Çalışan Hakları Birimi

ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ

Beyaz Kod Uygulaması:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Genelge'nin 2. maddesin gereğince kurulan ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ; Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Yalçın YILDIRIM  sorumluluğunda bir Sosyal Hizmet Uzmanının ve Sosyal Hizmet Uzmanının izinli olması halinde bir Psikologun görev yapmakta olduğu bir birimdir.

Birim; Hastanemiz sağlık personeline sözel, fiziksel ve cinsel suçların önlenmesi, yaşanan olay sonrası bildirmelerin yapılması ve şiddete maruz kalan personellere süreç hakkında bilgi verilmesi amacıyla mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli eğitimler yapar ve olayları raporlar.

 

Sözel veya fiziksel şiddetin oluşması sonucunda;

¢ 1111 nolu telefon aranarak, Güvenlik Görevlisi çağrılır;

¢ Hastane Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusuna ve Beyaz Kod ekibine haber verilir.

¢ Gerektiğinde Hastane Polisi veya Polis İmdat 155 aranarak ekip istenir; (Güvenlik     Personeli Tarafından Da Istenebilir)

¢ Şiddet gören sağlık personeli Hukuki Yardım Talep formunu doldurur ve imzalar.

¢ Beyaz Kod Uygulama Formu Güvenlik Personeli veya Çalışan Hakları Birim Sorumlusu  tarafından doldurulup personelin imzalaması istenir.

¢ Olaya maruz kalan personelin olayla ilgili tutanak yazması istenir.

Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı ALO 113 - Beyaz Kod birimi aranarak yada birim web sitesinden (http://www.beyazkod.saglik.gov.tr) ‘Bildirim Formu 1’ doldurulabilinir; ancak doldurulan formun bir kopyası MUTLAKA Çalışan Hakları Birimine iletilmelidir.

KISACA Birimimiz; Çalışanların Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak;

1 -Talep ve şikâyetleri kabul eder.
2- Başvuruları değerlendirerek raporlar,
3- Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.
4-Şiddet olaylarını İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimine adli mercilere intikal ettirilmek üzere bildirir.
5-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
6-Aylık olarak başhekime rapor sunar.

ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİNİN HASTANEMİZDE Kİ YERİ VE DAHİLİ NUMARASI:

Birim; A Blok 1.Katında Hasta İletişim Birimi ile hizmet vermektedir. Dahili numarası 1113 dür.

 
© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Menemen İlçe Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.