Muhasebe

 

 

GÖREV TANIMI

Hastanenin muhasebe kayıt sistemi ve tüm mali sistemleri, bağlanılan hastanenin tek düzen muhasebe sistemi ile birleştirilir ve bağlanılan hastanenin mali kurum kodu ve banka hesap numarası kullanılır. Mali konulardaki tüm iş ve işlemler bu kod ve banka hesabı üzerinden yürütülür. Hastanede üretilen mal ve hizmetlere ait faturalandırma işlemleri, gelir ve giderlerin takibi ve muhasebe kayıtları ilgili mevzuatına uygun olarak bağlı hastane bünyesinde oluşturulan ve bağlanılan hastane muhasebe sistemine entegre olarak işlem yapan alt muhasebe birimi tarafından gerçekleştirilir. Bağlanılan hastanenin otomasyon sistemine entegrasyon ile Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemine (MEDULA) bildirim bu duruma uygun olarak yapılır.
 
     
 

 
© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Menemen İlçe Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.